Hartelijk welkom op de speciale polisvoorwaardensite van CDS Verzekeringen.

Op deze site vindt u informatie over de polisvoorwaarden en de vervaldata die bij de door u afgesloten verzekering(en) horen. Ook treft u hier informatie aan over eventuele door CDS doorgevoerde wijzigingen op uw verzekering(en)

Hoe werkt deze site?

Stap 1: voer uw polis- of pakketnummer in.
Stap 2: selecteer de voorwaarden of wijzigingen die u wenst in te zien.
Stap 3: via de menubalk kunt u de tekst printen of opslaan.

Achter de polisvoorwaarden vindt u een veld “belangrijke wijzigingen”. Hier worden (indien van toepassing) de belangrijkste recente wijzigingen getoond die op het betreffende product door CDS Verzekeringen zijn doorgevoerd. U moet daarbij denken en generieke premieaanpassingen of collectieve wijzigingen in de polisvoorwaarden.

Naast de wijzigingen vindt u de vervaldata van de betreffende polis. Op deze manier heeft u overzichtelijk in beeld wanneer er wordt verwacht dat u premie moet betalen en wanneer formeel het contract zal aflopen.

Een korte toelichting van de genoemde begrippen:

Na deze contractvervaldatum zal het contract automatisch worden voortgezet als jaarcontract en is deze met een termijn van één maand schriftelijk opzegbaar. Wanneer u (wederom) een langere contractstermijn wilt, dient u dit te regelen met uw assurantietussenpersoon.

Mocht u de juiste polisvoorwaarden niet kunnen vinden, vragen hebben over productwijzigingen of over de vervaldata, dan vragen wij u hierover contact op te nemen met uw assurantietussenpersoon. De gegevens van uw tussenpersoon staan vermeld op de polisbescheiden.